Конкретната машина е от първите произведени модели и е била предназначена за американските бронетанкови части, които са щели да дебаркират в Северна Африка. Но падането на Тобрук през 1942 и бързото настъпление на Африканския корпус на Ромел кък Египет, принуждава САЩ да изпрати всичките налични до момента (ок.300) танка на британците, за да подсилят частите при Аламейн. До септември 1942 те достигат до 8-ма армия при Аламейн и оказват решаващо значение за победата на британците при втората битка там, ефективно противопоставяйки се на наличните до момента немски танкови модели (и качествено и количествено).

Моделът е стандартната кутия с горно отваряне на капака и чудесен боксарт, като отстрани са дадени цветно някои от камуфлажните схеми. На гърба имаме представяне на някои от важните компоненти на модела. Не съм специалист по Шърмани (тепърва ще се запознавам с машината), така че ще дам кратко описание и подробни снимки.

Платките са от сива пластмаса, с отлично качество на леене, без забележки. Отново долната част на корпуса е цяла, отлята отделно, с добре изразени детайли. Горната част също е цяла, с характерна текстура, която присъства и на куполата, и други детайли от танка. Два варианта на оръдието.

Една прозрачна платка с перископите, фотоецвана платка с различни калници, решетки и предпазни рамки за фаровете.

Веригите Т41 са DS Tracks-за Шърмани са без забележки.

Инструкцията е типичната, сгънат лист.

Декален лист (отпечатан от Cartograf), позволяващ изработката на девет камуфлажни схеми плюс едно метално въже.

Схемите са следните:

-C-Squadron, 9th Queens Royal Lancers, 2nd Armoured Brigade, 1st Armoured Division, El Alamein, 1942 (три различни машини).
-HQ Squadron, 24th Armoured Brigade, El Alamein, 1942.
-HQ Squadron, 2nd Armoured Brigade, El Alamein, 1942.
-C-Squadron, 3rd Hussars, 9th Armoured Brigade, El Alamein, 1942.
-B-Squadron, Warwickshire Yeomanry, 9th Armoured Brigade, El Alamein, 1942.
-B-Squadron, 3rd Royal Tank Regiment, El Alamein, 1942.
-C-Squadron, 10th Hussars, 2nd Armoured Brigade, El Alamein, 1942.

В заключение-много хубав модел на ранен "Шърман", като единствената ми забележка е липсата на .50 cal. картечница на командирската купола.