Bristol Type 175 Britannia е британски турбовитлов авиолайнер за средни и далечни линии. Разработен и серийно произвеждан от Bristol Aeroplane Company от 1955 г. до 1960 г. в няколко. Общо са произведени 85 машини. На основата на Bristol Britannia са разработени Canadair CP-107 Argus, Canadair CL-44/Canadair CC-106 Yukon и Conroy Skymonster. Последните Bristol Britannia са снети от експлоатация от Cubana de Aviacion (през март 1990 г.). Има данни, че някои самолети са извършвали полети до октомври 1997 г. (Trans Service Air Lift, Заир).

Моделът на RODEN е в стандартна кутия с гланциран капак, боксартът е на спокойно летящ Bristol Britannia на BOAC с регистрация G-ANBE. В кутията имаме запечатан найлонов плик с платките с детайли, инструкция, декали и цветен лист с цветовите обозначения.

Инструкцията е тип книжка, състояща се от два прегънати двустранно отпечатани листа формат А4. На първа страница имаме история на самолета на украински, английски и немски. На трета страница имаме схема на платките и разположението на детайлите. Изработката на модела е в девет стъпки на страница от четири до седем. Схемите са ясни и разбираеми.На гърба е дадена черно-бяла схема на оцветяването и разположението на декалите. Отделно има цветно листче формат А5, на което едностранно е отпечатана цветно същата схема на оцветяване и разположението на декалите. Цветовете са дадени по Vallejo.

Платките са от сива пластмаса, всички повърхности са с вдлъбната гравировка, а несъществените забележки към качеството се изразяват само в наличието на леяци и съвсем малки всмукнатини.

Платки F и A съдържат съответно долните и горни половини на полукрилата. Разшивката е равномерно гравирана, повърхностите с лек грапав "зъб". Има фиксатори за двете половини. Редно е да отбележа, че шахтите на основния колесник са плоски и безлични.

На платка B са двете половини на фюзелажа, плюс стойката на носовия колесник. Повърхностите са добре проработени, с чудесна разшивка и фиксатори за големите детайли. Единствен проблем е частта на пилотската кабина - незнайно защо от RODEN са го отляли като плътна затворена част, но пък за сметка на това са дали прозрачна част за него. Друг недостатък е отливането на двете антени от горната част, което обикновено води до отчупването им.

Платки D са два броя, всяка с по 13 детайла - горни и долни части на хоризонталните стабилизатори, стойки на основен колесник, капаци на шахтите на колесника, носови колелета. Има леяци по капаците, а от вътрешна страна на стабилизаторите има огромни следи от ежектори, които трябва да се премахнат и шлайфат.

Четири са идентичните платки С, всяка от които е с по 6 детайла - витло, предна преден обтекател на двигателя, основни колелета, малките капаци на основния колесник. Налице са леяци в краищата на витлата.

Прозрачните детайли са общо 12, разположени на платка Е. Остъклението към пилотската кабина е с много добра прозрачност и чудесен фрейминг, поради което е просто задължително да се отрежат пластмасовите парчета на двата фюзелажа и да се изработи пилотска кабина.

Декалите са на един продълговат лист и малко запечатано в найлон декално листче. Изработени са без забележки или дефекти. Предлагат вариант Bristol Britannia на BOAC с регистрация G-ANBE. И тук имаме проблем. Като преценим размерите на фюзелажа, излиза че моделът представя 124 футовите серии 200 или 300, докато регистрацията G-ANBE е на по-късата 114 футова серия102 на самолета. Доколкото чувам, RODEN са поправили грешката си и вече са започнали да пускат модела с декали за регистрацията G-AOVB.

В заключение - много добър модел, като изключим недоразумението с пилотската кабина и проблемът с декалите. За момента единственият детайлен сет се предлага от NH Detail - A144-021 Bristol 175 Britannia Detail set for Roden (312). Сетът предлага ювелирна пилотска кабина и коригирани детайли по екстериора.