Един от родоначалниците на фамилията от осемколесни бронирани машини...

Кутия от мек картон и странично отваряне - не е препоръчително да се размотава из нашенските пощи. Бокс-арт - спокоен и леко зъзззззнещ. На гърба на кутията - цветен профил на машината, във вариант танково сиво, пресъзаващ Sd.Kfz.231, reconnaissance division of SS-Standarte LSSAH, Amsterdam, Holland, May 1940.

В кутията - инструкция и найлонов плик с детайли.

Детайлите са разположени на четири платки - една малка и една голяма от бяла пластмаса и две еднакви от черна пластмаса. На платките от черна пластмаса (които са идентични) са елементите на ходовата част и оборудването по екстериора - общо 72 детайла. Отлети са много прецизно, без дефекти. Ходовата част е пресъздадена великолепно, з което Roden получават заслужени адмирации. Да му мисли тоя, който ще я сглобява.

Основните части за корпуса са на голямата платка - 21 детайла. Отливката е с много добро качество. Липсва интериор, а всички люкове и капаци са отлети по корпуса и не позволяват отваряне. Препоръчително е замяната на някои детайли с медна тел.

На малката платка D от бяла пластмаса са елементите на куполата, които са пресъздадени с много добро качество и прецизност, но отново всички люкове са отляти по повърхността. Общо са 4 на брой.

Инструкцията е стегната и с добра графика. Желателно е да имате снимки, защото точното разположение на детайлите не е показано.

Декалното листче е достатъчно подробно. Изпечатано е сравнително добре, но декалите ми се виждат дебелички.
Позволява изработката на четири машини:
- гореспоменатата Sd.Kfz.231, reconnaissance division of SS-Standarte LSSAH, Amsterdam, Holland, May 1940. Камуфлаж - танково сиво.
- Sd.Kfz.231 of the 15th Panzer Grenadiere Division, Italy 1943. Камуфлаж - пясъчно жълто с кафеви и зелени петна.
- Sd.Kfz.231 of the SS-Infanterie Division "Reich", Eastern Front, Summer 1941. Камуфлаж - танково сиво.
- Sd.Kfz.231 of III Schutze Battalion of the "Hermann Goering" Regiment, Norway 1940. Камуфлаж - танково сиво.