Кутия от мек картон и странично отваряне. Box-art-ът е идилитично спокоен и леко зъззззнещ... На гърба на кутията - цветен профил на машината, във вариант пясъчно-жълто и петна от кафяво и зелено, пресъздаващ Sd.Kfz.234/1, 4. Panzer Division, Gdansk, February-March 1945.

В кутията - инструкция и найлонов плик с детайли. В инструкцията има парче мрежа за капаците на куполата. Изглежда фино, но не е точна като шарка.

Детайлите са разположени на четири платки - малка и голяма от сива пластмаса и две еднакви от черна пластмаса. На платките от черна пластмаса са елементите на ходовата част и оборудването по екстериора - общо 114 детайла. Отлети са много прецизно, без дефекти. Детайл 14 е счупен, а някои от елементите са изкривени. Основните части са на голямата платка - 31 детайла. От тях се изработва надстройката. Отливката е с малко по-ниско качество. Липсва интериор, въпреки че вратите могат да се оставят отворени.

На малката платка са 16 детайла за куполата. За разлика от Sd.Kfz.222 на ICM, Roden са се представили много по-добре. Отливката е добра, детайлите отговарят на реалността. Предвидени са седалки за бойния разчет, но е реализирана лошо идеята за капаците. Освен, че пластмасата им е груба, покрити с онази мрежичка съвсем ще развалят общото впечатление от модела.

Инструкцията е стегната и с добра графика. Желателно е да имате снимки, защото точното разположение на детайлите не е показано.

Декалното листче е съвсем бедно. Изпечатано е сравнително добре, но има дефект на единият от кръстовете.

Позволява изработката само на една машина - горецитираната Sd.Kfz.234/1, 4. Panzer Division, Gdansk, February-March 1945.

Моделът е доставен от "Нирахоби".