VOMAG 8 LR е германски тежък товрен автомобил, разработен през 1935 год. от концерна VOMAG. В предвоенните години са произведени около сто такива автомобила, които са използвани преди всичко за превоз на големи товари. В началото на Втората световна война VOMAG 8LR и много други товарни автомобили са реквизирани за нуждите на Вермахта, но бойната им служба, особено при липса на пътища, била кратковременна, предвид сложността на конструкцията. Голяма част от машините са използвани за доставка на оборудване и боеприпаси в условията на Източния фронт до средата на 1943 година. Машината се произвежда с дизелови двигатели с мощност от 150, а по-късно и от 163 к.с.

Моделът е в стандартната кутия на Roden – картонено дъно и гланциран картонен капак с пълноцветен печат. Боксартът е сив и мрачен – изобразява камиона до локомотив, вероятно текат товаро-разтоварни работи. Отстрани на кутията имаме кратка история на машината на седем езика, както и две малки странични цветни камуфлажни проекции.

Всички детайли са разположени в два термично запечатани плика. Освен платките с непрозрачни детайли, в кутията има инструкция, декално листче и прозрачен ацетатен лист с отпечатани фреймове за прозорците на камиона.

Инструкцията е черно-бяла, отпечатана на три листа с формат А3, прегънати през средата така, че да образуват книжка. На първа страница имаме кратка историческа справка за машината на украински, английски и немски. Обичайните важни указания са на втора страница, също там започват и схемите на платките с детайли и продължават на следващата страница. Изработването на модела започва от страница четири и продължава до десета, като схемите са общо двадесет и четири. Самите схеми са добре отпечатани и онагледени, единствената предлагана опция е каросерия с ниски или високи страни, както и брезент за ниската. Следва да се обърне внимание, че в инструкцията е показан монтажа на двете въздушни бутилки на мястото на резервоара за гориво от предната схема.

Предлаганите камуфлажни схеми са скромни – свеждат се до две:

- VOMAG 8LR Eastern Front, Unknown Unit, Kaluga near Moscow, Autumn 1941 с рег.№ OR-80481 и изцяло сиво оцветяване. Тук първата буква е сгрешена, тъй като трябва да е DR (Deutsche Reichsbahn).

- VOMAG 8LR DAK, Unknown Unit, Early 1942 с рег.№ IX-11414 и изцяло пясъчно-жълто оцветяване. Лично за мен това е някакъв What-If вариант.

Ацетатното листче има отпечатани четири фрейма за предното, страничните и отварящото се стъкло пред водача. Странен е фактът, че не е отбелязано, че голямото предно стъкло точно пред водача следва да има отвор, който се покрива с отварящото се стъкло. Мащабно тези филми са тънки и с много добра прозрачност, но моето мнение е, че с тях се работи по-трудно и не търпят грешки.

Детайлите са разположени на общо шест платки, отляти от обичайната сива пластмаса. В комплекта виждаме познатите ни платки B и две G, които се съдържат в комплектите за автобуса и платформата с FlaK 36. Новите платки са обозначени с M, N и L.

Платка B съдържа 39 детайла – елементите за двигателя, моторното отделение, калници, капаци за двигателя, рама и дреболии по интериора и екстериора. Два от детайлите са маркирани да не се използват при този вариант – радиатора и приборното табло. За приборното табло съм съгласен, но за радиатора – можем да спорим. Прави впечатление наличието на леяци в централната част на платката и част от детайлите, разположени там.

Всяка от двете платки G съдържа по 13 детайла – колелетата с гуми, ресьори, диференциали  и др. Отливката е сравнително добра, като основен недостатък е липсата на грайфери на гумите.

Платка M има 25 детайла – задни калници, резервни колелета с гуми, сандъци, части за кабината и каросерията. Има два типа радиаторни решетки – с надпис „Diesel” и стилизиран надпис “Vomag”, като последната е маркирана да не се използва. От вътрешна страна на детайлите има следи от ежектори. Има имитация на чистачка пред водача, като отварящата се предна половина на неговото стъкло е отлята директно за предното стъкло на кабината. Няма начин да се остави отворено, освен ако не се реже и шлайфа. Вратите имат хубави въртоци от вътрешна страна, но трябва да се запълнят следите от ежектори. Липсват дръжките за отваряне.

На платка N имаме общо 38 детайла – елементи по екстериора, въздушни бутилки, елементи от рамата и други. Тук се наблюдават всмукнатини по вътрешната част на някои детайла, а също така и леяци на определени места.

Последната платка L е с два вида елементи за каросерията – високи и ниски канати, плюс имитация на закрита каросерия с брезент, която не впечатлява особено. Отливката на шестте детайла е добра, без особени забележки. По дъното на каросерията има следи от ежектори.

Като заключение – Roden са използвали като основа първия си VOMAG с Flak 36 и в предната част са допуснали същите проблеми. Радиаторът е много тънък, като от камионите с четири цилиндров дизелов двигател. Следва да се удебели с още около половината от настоящата си дебелина. Естествено, отново е пропусната капачката му.  Горният капак над двигателя е даден гладък, а той има характерна трапецовидна щампа, която може да се изработи от пластмасов лист с дебелина около 0,2-0,3 мм. Друг пропуск на Roden е характерната козирка в предната част на кабината, която тук е несъразмерно по-тясна. Дадените две резервни гуми успешно скриват горната част на резервоара и там няма предвидени нито гърловина, нито тръбопроводи. Ауспухът е даден да преминава под задните мостове, което не е нормално. Мястото му е над мостовете.

Моделът е претупан и има доста слабости, които биха могли да бъдат отстранени при проектирането му. Коригирането им при сглобяването не е кой знае колко сложно и по тази причина е препоръчително, ако искате да имате VOMAG 8LR в колекцията си.

Моделът е доставен от „Нирахоби”.