Един култов самолет, познат ни от филма "Еър Америка".

Серийното му производство започва през 1954 год., като първата ескадрила е боеготова през 1955 година. Последната ескадрила в САЩ с "Провайдъри" ги заменя за "Херкулес" през 1982 година. Общо са произведени 302 машини от тази модификация.

Моделът на RODEN пристига в голяма кутия, в която обаче има части за още един модел. Тъй като говорим за военно-транспортен двумоторен самолет в 1/72, платките наистина са големички. Всички платки плюс декалите и инструкцията са запечатани в найлоново фолио. Отливката е от сива пластмаса, вдлъбната разшивка.

Инструкцията е от 6 чиста малко по-малки от формат А4. На първа страница имаме история на самолета на английски, немски и украински. На втора страница и част от трета са схемите на платките и детайлите. Изработването на модела е дадено в схеми от трета до девета страница в 27 стъпки. На последните три страници са камуфлажните схеми. А те са:

- Fairchild C-123B Provider (57-6291), USAF, South Vietnam, early 1964
- Fairchild C-123B Provider (56-4362), was named Patches, Vietnamese Air Force (VNAF), South Vietnam, during 1964
- Fairchild C-123B Provider (54-576), Air America aircompany, Southeast Asia, Thailand, during 1966

Декалите са на голям лист, отпечатани добре, без разминавания. Има и малко листче, с обозначения за втората камуфлажна версия.

Прозрачните детайли са общо 24. Отляти са добре, с чудесен фрейминг, тънкостенни и с добра прозрачност.

На платка А имаме 7 детайла - лявата половина на фюзелажа, под на товарната кабина, елементи от интериора. Отвън фюзелажът е без забележки, но отвътре между структурата на интериора има следи от ежектори. На платка В е другата половина на фюзелажа, плюс още девет елемента от интериора. Има малко леяци около по-малките детайли, но принципно отливката е на ниво. На платка С са двете горни половини на крилата. Имаме вдлъбната разшивка, без нитове. На платка G са двете долни половини на полукрилата. Характерното е, че за детайлите няма предвидени фиксатори. На платка D имаме 30 детайла - елементи на интериора и екстериора. Отливката е без забележки, като на козирката над приборното табло (детайл D25) има всмукнатини. Имаме две платки E, всяка от които съдържа по 48 детайла от интериора и екстериора. Тук е момента да отбележа опростените пилотски седалки и постния интериор в пилотската кабина и товарното отделение. И накрая имаме две платки F, всяка от които съдържа по 13 детайла - елементи на двата двигателя. Отливката там е добра и без забележки.

Моделът оставя много добри впечатления. Изглежда внушително, а детайлизацията е на ниво. Разбира се, никога не е излишно раздвижване по интериора, като тук предлаганите варианти се свеждат до един - детайлен сет на NH Detail с кат.№ A72-028 Fairchild C-123B Provider Cockpit Set.

В заключение - уникален модел на сравнително добра цена. Моделът е закупен от "Нирахоби".