Вносител - "НИРАХОБИ"

СУ-85 е разработен на базата на Т-34/85 и се явява развитие на СУ-122. Самоходната установка е отговор на появата на немският танк "Тигър" на бойното поле, и за разлика от СУ-122 дава по-голяма бронепробиваемост и по-висока скорострелност. По данни на командирите СУ-85 пробива челната броня на "Тигър" от дистанции 600-800 м, а бордовата му броня - от 1200 до 1300 метра.

Производството на СУ-85М започва през септември 1944 год. и машините вземат участие във войната до самият и край. Общо произведени са 315 машини.

Кутия: Мек картон, странично отваряне, спокоен бокс-арт. На гърба традиционната схема за оцветяване, кодовете на боите са по Humbrol.

Вътре в найлонов плик са инструкцията, пластмасовите платки с детайли, платката с фотоецвани детайли и декалният лист.

Инструкция: 4 стр. формат А4, с кратка историческа справка за машината, схема на платките с детайли. Отбелязани са детайлите, които не се употребяват за тази машина. Сглобяването е в 8 стъпки, обичайните стрелки и схеми тип "експлозия". Няма дадено местоположението на детайлите, а само е отбелязано към какво се залепват със стрелки. Съвет - въоръжете се със снимки и чертежи.

Пластмасови детайли: Според надписа на кутията те са общо 142. Платките са общо 5, отляти без забележки от зелена пластмаса. Две от платките са идентични.

Идентичните платки UM-325A съдържат всяка по 72 детайла - колелета, вериги и тракове, ръкохватки и др. Отливката е много добра и без забележки. Препоръчително е замяната на ръкохватките с тел, въпреки, че не са дебели. Детайли 25, 31 и 33 на едната платка при мен бяха с отчупени оси вследствие транспортирането... Това са рамената на опорните ролки.

Платка UM-330B има общо 20 детайла - основа на корпуса, страни, калници, оръдие, люк на водача и др. Страничните секции на корпуса - дет.45 и 46 са отляти с дефекти по повърхността - на единия има някакъв разлив, а другият надраскан. С малко шлайф ще се скрият.

Платка UM-336E съдържа 11 детайла - горна част на корпуса, две маски, оръдие, командирски люк. Повърхността има характерна матовост, имитираща грубата отливка на бронята. Недостатък е, че нито един люк не е предвидено да се остави отворен, тъй като са отляти по корпуса.

Платка UM-334D съдържа 18 детайла - задна горна част на корпуса, калници, маска, оръдие и др. Корпусът е отлят добре и има характерна матовост на повърхността.

Гумени детайли - 20 гумени бандажи за ходовите ролки и 2 бр. въжета. Бандажите са много добре изработени и с характерен профил. Въжетата са без релеф и препоръчвам да се заменят.

Ецвани детайли - На платката са общо 3, но единият детайл не ес използва. Остават трион и надмоторната решетка.
Декален лист. За мен това е загадка. Декалният ми лист няма нищо общо с дадените обозначения в инструкцията за сглобяване. Би следвало да мога да изработя две машини:
- СУ-85М, Eastern Prussia, Winter 1945
- СУ-85М, Byelorussian Front, Spring 1945

Но... декалният ми лист уж с обозначение СУ-85М съдържа съвсем други декали, които нямам понятие нито за коя машина са, нито как се разполагат... Моля, ако някой знае или има идеи и снимки да помага!

Като заключение - добър модел, но ако обичате детайлите - трябва да си ги направите сами.